Kto może usuwać azbest?

12 stycznia 2017

Kto może usuwać azbest?

Azbest powinni usuwać specjalnie przeszkoleni pracownicy, posiadający odpowiedni sprzęt oraz uprawnienia w dziedzinie ultylizacji materiałów niebezpiecznych. Narażenie się na emisje włukien azbestowych może powodować wiele chorób w szczególności układu oddechowego, takich jak pylica azbestowa lub rak płuc !

Nie narażaj siebie oraz swoich bliskich!  Zleć to specjalistom, zleć to nam.