Aktualności: 2017r.

usuwanieazbestu.com.pl
12 stycznia 2017

Kto może usuwać azbest?

Azbest powinni usuwać specjalnie przeszkoleni pracownicy, posiadający odpowiedni sprzęt oraz uprawnienia w dziedzinie ultylizacji materiałów niebezpiecznych.

usuwanieazbestu.com.pl
9 lutego 2017

Dlaczego azbest jest niebezpieczny

Mając styczność z azbestem podczas jakichkolwiek prac jesteśmy narażeni na wdychanie włókien azbestowych.