usuwanieazbestu.com.pl
12 stycznia 2017

Kto może usuwać azbest?

Azbest powinni usuwać specjalnie przeszkoleni pracownicy, posiadający odpowiedni sprzęt oraz uprawnienia w dziedzinie ultylizacji materiałów niebezpiecznych.

usuwanieazbestu.com.pl
9 lutego 2017

Dlaczego azbest jest niebezpieczny

Mając styczność z azbestem podczas jakichkolwiek prac jesteśmy narażeni na wdychanie włókien azbestowych.

usuwanieazbestu.com.pl
15 grudnia 2016

Co to jest azbest i gdzie go stosowano?

Azbest to nazwa handlowa, która odnosi się do sześciu minerałów włóknistych, a z chemicznego względu są to uwodnione krzemiany magnezu, wapnia, żelaza i sodu.