Formularz zlecenia

Wypełnij formularz zlecenia jako...

Dane do faktury

Nazwa firmy *

Imię i nazwisko *

Adres *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

NIP *

Termin złożenia zlecenia

Miejscowość *

Data *

Zlecenie

Rodzaj zlecenia *

Ilość *

ton / m2

Uzgodniona cena *

zł / m2 + 8% VAT

Forma płatności *

Uwagi

Miejsce wykonania zlecenia

Adres *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Dane osoby do kontaktu

Imię i nazwisko *

Telefon *

Adres e-mail

Zlecenie

Euro-Gaz Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
28-300 Jędrzejów
NIP: 959-458-85-78

Jędrzejów, 25.02.2016

Zlecam firmie PHUP "EURO-GAZ" Sp. j. z siedzibą w Zgórsku, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości ok. 600m2 znajdujących się:

Adres wykonania zlecenia:

ul. Przemysłowa 13
26-052 Nowiny

Realizacja zlecenia nastąpi na podstawie wykonanych dokładnych pomiarów w czasie realizacji prac.


Uzgodniona cena: 8 zł / m2 + 8% VAT

Forma płatności: przelew

Osoba do kontaktu:
Gustaw Porzepa
tel. +48 568 589 585
e-mail: gustaw@gmail.com

Uwagi:

Przejdź do