Formularz zlecenia

Wypełnij formularz zlecenia jako...

Dane do faktury

Nazwa zlecającego *

Imię i nazwisko *

Adres *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

NIP *

Termin złożenia zlecenia

Miejscowość *

Data *

Województwo *

Zlecenie

Rodzaj zlecenia *

Ilość *

ton / m2

Uzgodniona cena *

zł / m2 + 8% VAT

Rodzaj budynku

Rodzaj eternitu

Przybliżony bądź uzgodniony termin wykonania prac

Forma płatności *

Uwagi

Miejsce wykonania zlecenia Skopiuj z faktury

Adres *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Dane osoby do kontaktu

Imię i nazwisko *

Telefon *

Adres e-mail

Zlecenie

EUROUTIL Monika Kołodziej
ul. Białe Zagłębie 8/5
26-052 Nowiny
NIP: 9591476376

Kielce, 25.02.2023

Zlecam firmie EUROUTIL Monika Kołodziej NIP. 9591476376 nr. BDO 000576152 demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości ok. 600m2 znajdujących się:

Adres wykonania zlecenia:

ul. Białe Zagłębie 8/5
26-052 Nowiny

Rodzaj budynku: -

Rodzaj eternitu: -

Przybliżony bądź uzgodniony termin wykonania prac: -

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie wykonanych pomiarów w czasie realizacji zlecenia


Uzgodniona cena brutto: 8 zł / m2 w tym 8% VAT

Forma płatności: przelew

Osoba do kontaktu:
Monika Kołodziej
tel. +48 607 269 110
e-mail: biuro@usuwanieazbestu.com.pl

Uwagi:

Przejdź do