Aktualności: 2016r.

usuwanieazbestu.com.pl
15 grudnia 2016

Co to jest azbest i gdzie go stosowano?

Azbest to nazwa handlowa, która odnosi się do sześciu minerałów włóknistych, a z chemicznego względu są to uwodnione krzemiany magnezu, wapnia, żelaza i sodu.