Dlaczego azbest jest niebezpieczny

9 lutego 2017

Dlaczego azbest jest niebezpieczny

W wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu występuje chorobotwórcze działanie azbestu. Azbest może się znajdować także w wodzie, pokarmach i napojach skąd przenika do organizmu człowieka. 

Narażenie zawodowe na pył azbestu może powodować choroby układu oddechowego takie jak:

  • pylica azbestowa (azbestoza)
  • rak płuc
  • międzybłoniaki opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości)

Rozważając szkodliwość azbestu wraz z jego wpływem na ludzki organizm należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, ale groźny jest dla ludzkiego zdrowia wówczas, gdy we wdychanym powietrzu znajdują się jego podstawowe włókna.